قیمت سهام
0.07
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-34.29%

قیمت روز سال
China Unicom 3.64 -0.03 -0.82% -8.31%
China Mobile 51.30 -0.15 -0.29% 9.15%
Starhub 1.13 0.01 0.89% -8.13%
Chorus Ltd 6.49 -0.04 -0.54% 1.81%
Macquarie Telecom Group Ltd 60.01 -0.09 -0.15% -19.99%
Symbio Holdings Ltd 3.20 -0.02 -0.62% -51.95%
Superloop Ltd 0.68 0.05 7.09% -28.42%
Spark New Zealand 4.50 -0.01 -0.22% -0.66%
TPG Telecom Ltd 4.70 -0.13 -2.69% -33.14%
Tuas Ltd 1.44 0.07 5.13% 7.09%
Singapore Telecom 2.63 -0.01 -0.38% 6.05%

قیمت روز سال
AUALL 6683 15.90 0.24% -11.84%