نرخ ارز

0.0002

تغییر روزانه:

4.27%

سالیانه:

-61.50%