نرخ ارز

0.04

تغییر روزانه:

3.95%

سالیانه:

-78.02%