نرخ ارز

0.0003

تغییر روزانه:

3.36%

سالیانه:

-66.53%