نرخ ارز

0.0002

تغییر روزانه:

2.83%

سالیانه:

-74.66%