نرخ ارز

0.05

تغییر روزانه:

3.85%

سالیانه:

-62.48%