قیمت روز سال
Lamda Development 5.45 -0.01 -0.18% -23.78%
Unibail Rodamco 41.50 -0.90 -2.12% -70.47%

قیمت روز سال
AEX 563 -3.89 -0.69% -2.14%
CAC 40 4929 -13.34 -0.27% -12.87%
Euronext 100 989 -2.20 -0.22% -9.47%