27/10/2019 واقعی قبلی
UY
General Election - 1st round
31/10/2019 واقعی قبلی
05:20 PM
UY
موازنه تجاری SEP $122.1M
05/11/2019 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ تورم (سالانه) OCT 7.78%
07/11/2019 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ بیکاری SEP 9.1%
11/11/2019 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 4.1%


اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.