29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
UY
موازنه تجاری SEP $170M $ 59M
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 PM
UY
نرخ تورم (سالانه) OCT 7.41%
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 PM
UY
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 14%
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 PM
UY
نرخ بیکاری SEP 9.5%

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.