31/01/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
UY
موازنه تجاری DEC $46.3M
05/02/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ تورم (سالانه) JAN 8.79%
07/02/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ بیکاری DEC 9.2%
11/02/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -1.8%


اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.