15/03/2021 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 1.4%
16/03/2021 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ بیکاری JAN 10.5%
26/03/2021 واقعی قبلی
10:00 PM
UY
موازنه تجاری FEB $-32.18M
10:00 PM
UY
حساب جاری Q4 $-1M
11:30 PM
UY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -5.9%


اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.