30/10/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
UY
موازنه تجاری SEP $7.0M $154.08M
05/11/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ تورم (سالانه) OCT 9.92%
09/11/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ بیکاری SEP 10.8%
11/11/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -9.9%


اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.