30/08/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
UY
Balance of Trade JUL $77.2M
04/09/2019 واقعی قبلی
05:10 PM
UY
Inflation Rate YoY AUG 7.54%
06/09/2019 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
Unemployment Rate JUL 9.8%
11/09/2019 واقعی قبلی
05:20 PM
UY
Industrial Production YoY JUL -9.9%
13/09/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
UY
GDP Growth Rate YoY Q2 -0.2%


اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.