Ok
width
height
Uruguay Consumer Price Index (CPI)
اروگوئه قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 8.79 8.40 182.86 -7.12 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 203.02 203.08 203.08 0.00 امتیاز [+]
قیمت تولید 223.98 226.51 226.51 0.00 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده 20.10 19.12 149.94 -5.37 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) -0.03 0.42 20.35 -5.50 در صد [+]
تورم مواد غذایی 14.20 13.20 37.12 -1.82 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 277.28 273.46 277.28 98.51 امتیاز [+]
CPI مسکن آب و برق 191.19 202.59 206.46 28.79 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194.40 193.17 194.40 34.75 امتیاز [+]
[+]