بازارها گذشته مرجع
پول 37.25 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
نرخ بیکاری 9.2 2019-11
نرخ تورم 8.79 2019-12
موازنه تجاری 46282 2019-11
حساب جاری 27.2 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 59.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 178132898 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27977816 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14618 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9596399 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7666701 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22968770 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22769555 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37499189 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4562994 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.2 2019-11
نرخ اشتغال 57.16 2019-11
دستمزد 32092 2018-12
دستمزد در تولید 327 2019-11
جمعیت 3.51 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.79 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 203 2019-12
CPI مسکن آب و برق 191 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194 2019-12
تورم مواد غذایی 14.2 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 277 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.03 2019-12
قیمت تولید 224 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 20.1 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره بین بانکی 1.9 2019-12
عرضه پول M0 62944 2019-12
عرضه پول M1 162953 2019-12
عرضه پول M2 335118 2019-12
ذخایر ارزی 14438 2019-11
وام به بخش خصوصی 1204 2019-11
نرخ بهره سپرده 5.12 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 124435 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 46282 2019-11
حساب جاری 27.2 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 670614 2019-11
واردات 624333 2019-11
بدهی خارجی 41981 2019-09
گردش سرمایه -139 2019-09
درآمد گردشگری 294764 2019-09
ذخایر طلا 0.1 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -56.5 2019-09
شاخص تروریسم 0.17 2018-12
ورود توریست 660628 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -6639 2019-11
هزینه های دولت 18034037 2019-09
درآمدهای دولت 36705 2019-11
هزینه های مالی 57400 2020-11
ارزیابی اعتبار 55 2020-01
مخارج نظامی 1164 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.73 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.8 2019-11
تغییرات موجودی انبار 12235885 2018-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 63.47 2019-12
رتبه رقابتی 54 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2019-12
رتبه فساد مالی 21 2019-12
آسانی کسب و کار 101 2019-12
تولید فولاد 5 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 138926762 2019-09
قیمت گازوئیل 1.48 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.