گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 6.2 در صد
نرخ بیکاری 7.7 7.3 در صد
نرخ تورم 9.37 9.38 در صد
نرخ بهره 9.25 8.5 در صد
موازنه تجاری -142705 -173289 هزار تومان
حساب جاری -443 16.9 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73 60.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.1 -2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 36 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.7 7.3 در صد
نرخ اشتغال 57.1 57.2 در صد
دستمزد 34874 32092 UYU / ماه
دستمزد در تولید 388 388 امتیاز
جمعیت 3.53 3.52 میلیون
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 61.7 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 9.37 9.38 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 252 250 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 249 248 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 243 237 امتیاز
تورم مواد غذایی 11.38 12.35 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 153 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.49 1.11 در صد
قیمت تولید 308 306 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 22.74 22.94 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره 9.25 8.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.65 1.23 در صد
عرضه پول M0 69974 72981 UYU - میلیون
عرضه پول M1 204392 215804 UYU - میلیون
عرضه پول M2 434605 447533 UYU - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 16635 16926 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 1208 1207 هزار تومان
نرخ بهره سپرده 4.8 5.07 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 129039 134092 UYU - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -142705 -173289 هزار تومان
حساب جاری -443 16.9 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 865307 701624 هزار تومان
واردات 1008012 874913 هزار تومان
بدهی خارجی 46816 47121 USD - میلیون
گردش سرمایه -1248 126 USD - میلیون
درآمد گردشگری 105773 73601 هزار تومان
ذخایر طلا 0.1 0.1 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1153 -1074 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0.09 0.17
ورود توریست 139374 94161
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73 60.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.1 -2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -73.84 -3058 UYU - میلیون
هزینه های دولت 76735 75687 UYU هزار
درآمدهای دولت 48832 45521 UYU - میلیون
هزینه های مالی 63376 62590 UYU - میلیون
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 1260 1155 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 36 در صد
نرخ مالیات بر فروش 22 22 در صد
نرخ تامین اجتماعی 35.73 35.73 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.1 23.1 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 5.5 11.5 در صد
تغییرات موجودی انبار 8770 14730 UYU خالکوبی، سوراخ
سرعت اینترنت 9506 8346 KBps
آدرس های IP 959629 846123 IP
شاخص رقابتی 63.47 62.69 امتیاز
رتبه رقابتی 54 53
شاخص فساد مالی 73 71 امتیاز
رتبه فساد مالی 18 21
آسانی کسب و کار 101 95
تولید فولاد 5 5 هزار تن
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 283471 269930 UYU هزار
قیمت گازوئیل 1.88 1.88 USD / لیتر
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 902540 899723 افراد
مرگ و میر کروناویروس 7215 7213 افراد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.