بازارها گذشته مرجع
پول 42.72 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.6 2020-06
نرخ بیکاری 10.8 2020-08
نرخ تورم 9.92 2020-09
نرخ بهره 13.5 2020-08
موازنه تجاری 154079 2020-08
حساب جاری 60.6 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.3 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2020-12
موارد کروناویروس 2560 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 52 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 2142 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی 56.05 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 154988231 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24758247 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14597 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21561 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11355836 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6942768 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19689412 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14762040 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39841324 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3708320 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.8 2020-08
نرخ اشتغال 53.6 2020-08
دستمزد 34874 2019-12
دستمزد در تولید 349 2020-08
جمعیت 3.52 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.92 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 221 2020-09
CPI مسکن آب و برق 222 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 202 2020-09
تورم مواد غذایی 13.5 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 298 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.64 2020-09
قیمت تولید 235 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 8.46 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.5 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 0.27 2020-09
عرضه پول M0 64891 2020-08
عرضه پول M1 173518 2020-08
عرضه پول M2 364072 2020-08
ذخایر ارزی 16681 2020-08
وام به بخش خصوصی 1204 2020-08
نرخ بهره سپرده 5.07 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 122999 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 154079 2020-08
حساب جاری 60.6 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
صادرات 700798 2020-08
واردات 546719 2020-08
بدهی خارجی 44767 2020-06
گردش سرمایه 260 2020-03
درآمد گردشگری 674928 2020-03
ذخایر طلا 0.1 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -48.5 2020-03
شاخص تروریسم 0.17 2018-12
ورود توریست 1000908 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.3 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -7048 2020-08
هزینه های دولت 16068889 2020-06
درآمدهای دولت 35110 2020-08
هزینه های مالی 54907 2020-08
ارزیابی اعتبار 55 2020-10
مخارج نظامی 1164 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -9.9 2020-08
تغییرات موجودی انبار 7134243 2019-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 63.47 2019-12
رتبه رقابتی 54 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2019-12
رتبه فساد مالی 21 2019-12
آسانی کسب و کار 101 2019-12
تولید فولاد 2 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 112697639 2020-06
قیمت گازوئیل 1.29 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2560 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 52 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 2142 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.