بازارها گذشته مرجع
پول 44 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
نرخ بیکاری 8.5 2020-01
نرخ تورم 8.32 2020-02
موازنه تجاری -10132 2020-02
حساب جاری -4.7 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2020-12
موارد کروناویروس 369 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 4 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 68 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 58 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 184625886 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30930015 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14618 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11355836 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8335754 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22522113 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23762147 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38520178 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4480669 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2020-01
نرخ اشتغال 57.5 2020-01
دستمزد 32092 2018-12
دستمزد در تولید 338 2020-01
جمعیت 3.52 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.32 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 209 2020-02
CPI مسکن آب و برق 209 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 196 2020-02
تورم مواد غذایی 11.17 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 288 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.61 2020-02
قیمت تولید 217 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 11.78 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره بین بانکی 1.69 2020-02
عرضه پول M0 58050 2020-02
عرضه پول M1 179529 2020-02
عرضه پول M2 353519 2020-02
ذخایر ارزی 14856 2020-01
وام به بخش خصوصی 1207 2020-01
نرخ بهره سپرده 5.12 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 124435 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10132 2020-02
حساب جاری -4.7 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 501387 2020-02
واردات 511519 2020-02
بدهی خارجی 41981 2019-09
گردش سرمایه -287 2019-12
درآمد گردشگری 393615 2019-12
ذخایر طلا 0.1 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195 2019-12
شاخص تروریسم 0.17 2018-12
ورود توریست 864300 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 3858 2020-01
هزینه های دولت 18638573 2019-12
درآمدهای دولت 42046 2020-01
هزینه های مالی 57400 2020-11
ارزیابی اعتبار 55 2020-03
مخارج نظامی 1164 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3 2020-01
تغییرات موجودی انبار 7134243 2019-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 63.47 2019-12
رتبه رقابتی 54 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2019-12
رتبه فساد مالی 21 2019-12
آسانی کسب و کار 101 2019-12
تولید فولاد 5 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 137327805 2019-12
قیمت گازوئیل 1.29 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 369 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 4 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 68 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.