بازارها گذشته مرجع
پول 43.65 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-03
نرخ بیکاری 9.7 2020-04
نرخ تورم 10.36 2020-06
نرخ بهره 15.4 2020-05
موازنه تجاری 126470 2020-05
حساب جاری 10.28 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.3 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2020-12
موارد کروناویروس 986 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 31 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 896 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 56.05 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173212891 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26382877 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14597 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21561 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11355836 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6727921 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21112066 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21454778 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38927576 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3918034 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2020-04
نرخ اشتغال 52.1 2020-04
دستمزد 34874 2019-12
دستمزد در تولید 339 2020-05
جمعیت 3.52 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.36 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 217 2020-06
CPI مسکن آب و برق 220 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201 2020-06
تورم مواد غذایی 16.63 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 289 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 2020-06
قیمت تولید 230 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 10.83 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.4 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 0.43 2020-06
عرضه پول M0 61512 2020-05
عرضه پول M1 164889 2020-05
عرضه پول M2 349183 2020-05
ذخایر ارزی 15763 2020-05
وام به بخش خصوصی 1205 2020-05
نرخ بهره سپرده 5.12 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 124332 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 126470 2020-05
حساب جاری 10.28 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
صادرات 644999 2020-05
واردات 518529 2020-05
بدهی خارجی 42972 2020-03
گردش سرمایه 260 2020-03
درآمد گردشگری 393615 2019-12
ذخایر طلا 0.1 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -48.5 2020-03
شاخص تروریسم 0.17 2018-12
ورود توریست 864300 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.3 2019-12
بودجه دولت -2.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 1042 2020-04
هزینه های دولت 18631118 2020-03
درآمدهای دولت 39903 2020-04
هزینه های مالی 57400 2020-11
ارزیابی اعتبار 55 2020-07
مخارج نظامی 1164 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -19.6 2020-05
تغییرات موجودی انبار 7134243 2019-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 63.47 2019-12
رتبه رقابتی 54 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2019-12
رتبه فساد مالی 21 2019-12
آسانی کسب و کار 101 2019-12
تولید فولاد 5 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 128528091 2020-03
قیمت گازوئیل 1.29 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 986 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 31 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 896 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.