بازارها گذشته مرجع
پول 37.31 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
نرخ بیکاری 9.1 2019-08
نرخ تورم 7.78 2019-09
موازنه تجاری 122056 2019-08
حساب جاری 49.6 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 59.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173408184 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27343792 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14618 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9352730 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7176233 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22061084 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21581576 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37618740 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4313240 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2019-08
نرخ اشتغال 56.6 2019-08
دستمزد 32092 2018-12
دستمزد در تولید 327 2019-08
جمعیت 3.51 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.78 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201 2019-09
CPI مسکن آب و برق 206 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 192 2019-09
تورم مواد غذایی 8.75 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 273 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.52 2019-09
قیمت تولید 216 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 12.37 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره بین بانکی 2.05 2019-09
عرضه پول M0 56153 2019-08
عرضه پول M1 145765 2019-08
عرضه پول M2 312938 2019-08
ذخایر ارزی 14677 2019-08
وام به بخش خصوصی 1199 2019-08
نرخ بهره سپرده 5.12 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 103170 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 122056 2019-08
حساب جاری 49.6 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 830643 2019-08
واردات 708587 2019-08
بدهی خارجی 41651 2019-06
گردش سرمایه 103 2019-06
درآمد گردشگری 776048 2019-03
ذخایر طلا 0.1 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -78.6 2019-06
شاخص تروریسم 0.34 2017-12
ورود توریست 1092015 2019-03
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -64.82 2019-08
هزینه های دولت 18124704 2019-06
درآمدهای دولت 36249 2019-08
هزینه های مالی 51205 2019-08
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1164 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.73 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.1 2019-08
تغییرات موجودی انبار 12235885 2018-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 63.47 2019-12
رتبه رقابتی 54 2019-12
شاخص فساد مالی 70 2018-12
رتبه فساد مالی 23 2018-12
آسانی کسب و کار 95 2018-12
تولید فولاد 5 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 130710536 2019-06
قیمت گازوئیل 1.49 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.