ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ازبکستان - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sB1 Positive Jul 02 2021
S&PBB- Stable Jun 04 2021
S&PBB- Negative Jun 05 2020
Moody'sB1 Stable Feb 13 2019
S&PBB- Stable Dec 21 2018
FitchBB- Stable Dec 21 2018