ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ازبکستان - نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت.

Ok
width
height
Uzbekistan Social Security Rate For Companies

ازبکستان مالیات گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.50 20.00 7.50 در صد [+]
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23.00 29.00 22.00 در صد [+]
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20.00 20.00 20.00 در صد [+]
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32.00 37.50 26.50 در صد [+]
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00 25.00 35.00 24.00 در صد [+]
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7.00 7.00 2.50 در صد [+]
[+]