گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 154 154 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 12107619239 12103414323 دوزها
موارد کروناویروس 544324069 543478522 افراد
مرگ و میر کروناویروس 6332963 6331398 افراد
گذشته قبلی
شاخص قیمت غلات 173 170 نقاط شاخص
شاخص قیمت لبنیات 142 147 نقاط شاخص
شاخص قیمت مواد غذایی 157 158 نقاط شاخص
شاخص قیمت گوشت 122 121 نقاط شاخص
شاخص قیمت نفت 229 238 نقاط شاخص
شاخص قیمت شکر 120 122 نقاط شاخص
گذشته قبلی
پی ام آی مرکب 51.5 51 امتیاز


جهان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی