نرخ ارز

0.00001

تغییر روزانه:

11.41%

سالیانه:

-67.10%