نرخ ارز

0.002

تغییر روزانه:

2.21%

سالیانه:

-78.39%