نرخ ارز
29,665.86
تغییر روزانه
4.31%
سالیانه
-35.09%