نرخ ارز
13,306.75
تغییر روزانه
4.36%
سالیانه
-34.41%