نرخ ارز
243,759.94
تغییر روزانه
4.31%
سالیانه
-35.07%