نرخ ارز
7,019,387.76
تغییر روزانه
4.31%
سالیانه
-35.09%