نرخ ارز
19,946.76
تغییر روزانه
4.44%
سالیانه
-33.15%