نرخ ارز
2,444,967.77
تغییر روزانه
0.81%
سالیانه
1.41%