نرخ ارز
251,611.63
تغییر روزانه
4.30%
سالیانه
-35.09%