نرخ ارز
19,089.39
تغییر روزانه
4.94%
سالیانه
-29.87%