نرخ ارز
4,998.97
تغییر روزانه
4.01%
سالیانه
-34.21%