نرخ ارز
3,909,464.73
تغییر روزانه
4.32%
سالیانه
-33.42%