نرخ ارز

0.00001

تغییر روزانه:

2.20%

سالیانه:

-73.79%