نرخ ارز

0.0001

تغییر روزانه:

4.11%

سالیانه:

-63.84%