نرخ ارز
95.79
تغییر روزانه
10.84%
سالیانه
63,983,832.46%