نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

2.11%

سالیانه:

-73.80%