نرخ ارز

90.64

تغییر روزانه:

-2.66%

سالیانه:

387.42%