نرخ ارز

67.06

تغییر روزانه:

2.93%

سالیانه:

350.84%