نرخ ارز

657.69

تغییر روزانه:

-2.29%

سالیانه:

334.04%