نرخ ارز

1.54

تغییر روزانه:

0.90%

سالیانه:

273.99%