نرخ ارز
1,240.66
تغییر روزانه
2.81%
سالیانه
138.87%