نرخ ارز

12.42

تغییر روزانه:

-2.07%

سالیانه:

259.22%