نرخ ارز

1,169.25

تغییر روزانه:

-0.29%

سالیانه:

193.85%