نرخ ارز

2,157.85

تغییر روزانه:

0.21%

سالیانه:

345.36%