نرخ ارز

0.64

تغییر روزانه:

-13.17%

سالیانه:

258.92%