نرخ ارز

0.90

تغییر روزانه:

-8.81%

سالیانه:

236.36%