نرخ ارز

2,462.36

تغییر روزانه:

0.61%

سالیانه:

226.36%