نرخ ارز

461.39

تغییر روزانه:

-0.99%

سالیانه:

351.47%