نرخ ارز

65.10

تغییر روزانه:

-2.27%

سالیانه:

168.36%