نرخ ارز

130.32

تغییر روزانه:

2.43%

سالیانه:

182.62%