نرخ ارز

193.75

تغییر روزانه:

0.06%

سالیانه:

334.01%