نرخ ارز

27.85

تغییر روزانه:

0.67%

سالیانه:

299.31%