نرخ ارز

0.78

تغییر روزانه:

7.34%

سالیانه:

245.58%