نرخ ارز

6,123.30

تغییر روزانه:

0.61%

سالیانه:

212.57%