نرخ ارز

69.70

تغییر روزانه:

-1.83%

سالیانه:

174.10%