نرخ ارز

31.63

تغییر روزانه:

-0.59%

سالیانه:

78.35%