نرخ ارز

45.27

تغییر روزانه:

2.83%

سالیانه:

196.33%