نرخ ارز

142.68

تغییر روزانه:

1.47%

سالیانه:

255.54%