نرخ ارز

89.07

تغییر روزانه:

-4.51%

سالیانه:

221.90%