نرخ ارز

105.94

تغییر روزانه:

-3.80%

سالیانه:

239.24%