نرخ ارز

126.92

تغییر روزانه:

0.32%

سالیانه:

387.04%