نرخ ارز

71.22

تغییر روزانه:

8.23%

سالیانه:

223.46%