نرخ ارز

869.93

تغییر روزانه:

1.30%

سالیانه:

254.63%