نرخ ارز

408.95

تغییر روزانه:

-3.65%

سالیانه:

230.54%