نرخ ارز

9,138.47

تغییر روزانه:

-6.66%

سالیانه:

355.92%